Pensonistforeningen har flyttet sine aktiviteter til medborgerhuset Nordborghus.

Vi følger vores program indtil videre. Vi vil ikke udelukke der kan ske ændringer hen ad vejen.

Der er adgang til huset uden trapper


Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.  Grethe Clausen  tlf.74453356/ 2 0702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /2245008 1

Bestyrelsm. Bent P. Krogh      tlf.74453331/ 20626121

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Supplea.  Ulla  Nielsen  tlf.20272268.

Nordborg Pensionistforening

    www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

Del siden