Pensonistforeningen har flyttet sine aktiviteter til medborgerhuset Nordborghus.

Vi følger vores program indtil videre. Vi vil ikke udelukke der kan ske ændringer hen ad vejen.

Der er adgang til huset uden trapper

På bestyrelsens vegne

Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig Glædelig jul, og et Godt Nytår, med Tak for mange hyggelige timer i året der er ved at rinde ud. 2022 var året der gav os nogle udfordringer som vi ikke havde set komme. Bestyrelsen tror på at disse udfordringer er vi kommet rimelig godt

Igennem. Vi glæder os til 2023 og håber det bliver lidt mere roligt.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen.

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Nordborg Pensionistforening

    www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

Del siden