Pensonistforeningen har flyttet sine aktiviteter til medborgerhuset Nordborghus.

Vi følger vores program indtil videre. Vi vil ikke udelukke der kan ske ændringer hen ad vejen.

Der er adgang til huset uden trapper

På bestyrelsens vegne

 

 

Vi befinder os i en meget uvant  tid, som Ingen af os har prøvet før og som følge deraf kan der naturligvis ske ændringer hen ad  vejen, vi håber alle har forståelse for det.

 

 

 

 

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Nordborg Pensionistforening

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer