Alle aktiviteter i foreningen er aflyst resten af året 2020,     samt den 14. januar i 2021.

Næste  gang  vi mødes bliver til generalforsamlingen den 28.januar  2021,  under forudsætning af at

Sundhedsmyndighederne tillader der.

 

Venlig hilsen bestyrelsen,

Lydia Stefansen,

  

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

lottospil og kaffe.

26-Marts-2020

Lottospil den 16 april er aflyst på grund af covid 19 pandemien

13-Februar-2020

Generalforsamling

Nordborg pensionistforening har afholdt ordinær generalforsamling, dejligt at mødes med mange medlemmer igen. Generalforsamlingen var godt besøgt, hvilket glædede bestyrelsen meget.
Der var genvalg på alle poster.
Det nye program er klar til grønlangkålspisning den 20. februar.
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, og vi ser frem til mange dejlige timer sammen i det nye forenings år.

Bestyrelsen.

Nordborg Pensionistforening

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer