2021

Da der stadig er restriktioner er alle arangementer aflyst indtil videre. 

Hilsen Bestyrelsen

 

 

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Nordborg Pensionistforening

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

 

                             

 

 

   


 

lottospil og kaffe.

26-Marts-2020

Lottospil den 16 april er aflyst på grund af covid 19 pandemien

13-Februar-2020

Generalforsamling

Nordborg pensionistforening har afholdt ordinær generalforsamling, dejligt at mødes med mange medlemmer igen. Generalforsamlingen var godt besøgt, hvilket glædede bestyrelsen meget.
Der var genvalg på alle poster.
Det nye program er klar til grønlangkålspisning den 20. februar.
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, og vi ser frem til mange dejlige timer sammen i det nye forenings år.

Bestyrelsen.