Alle aktiviteter i  foreningen er aflyst til og med august måned

 

Venlig hilsen     Bestyrelsen.

 

 

 

Torsdag den 3. september, kaffe og lottospil,  vi starter med lottospil, med ekstra gode gevinster,  kaffebord og dejlig kage til.      

Vi  vil gerne have en tilmelding, dog  ikke streng nødvendig,   men af hensyn til hvilket lokale vi skal være i.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Nordborg  Pensionistforening

Velkommen til en  ny sæson
vi håber at se Jer til nogle af vore  arrangementer.
 Bestyrelsen.

  

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

lottospil og kaffe.

26-Marts-2020

Lottospil den 16 april er aflyst på grund af covid 19 pandemien

13-Februar-2020

Generalforsamling

Nordborg pensionistforening har afholdt ordinær generalforsamling, dejligt at mødes med mange medlemmer igen. Generalforsamlingen var godt besøgt, hvilket glædede bestyrelsen meget.
Der var genvalg på alle poster.
Det nye program er klar til grønlangkålspisning den 20. februar.
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, og vi ser frem til mange dejlige timer sammen i det nye forenings år.

Bestyrelsen.

Nordborg Pensionistforening

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer