Generalforsamling.

Foreningen har holdt generalforsamling. Den blev afholdt på idrætscentret p.g.a. lukning af Friends (Corona)

Der var genvalg på alle poster, men nyvalg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Ulla Nielsen og til revisor blev Jens Lund valgt.

Bestyrelsen byder begge to  velkommen.

Grønlangkålsspisning den 17 februar er på Cafe Friends.  

Velkommen til.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

Vi befinder os i en meget uvant  tid, som Ingen af os har prøvet før og som følge deraf kan der naturligvis ske ændringer hen ad  vejen, vi håber alle har forståelse for det.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Formand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.   Grethe  Clausen, tlf.74453356 /20702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /22450081

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Bestyrelsesm.   Bent Peder Krogh,  tlf. 74453331 / 20626121.

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Nordborg Pensionistforening

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

 

                             

 

 

   


 

lottospil og kaffe.

13-Januar-2022

aflysning af lottospil den 13/1 2022